Đại hội đồng Cổ đông PG Invest họp phiên thường niên năm 2017

Ảnh: Trần Đoàn - Phó Trưởng ban Chính sách Xã hội Tập đoànTin bài: Trần Văn Đường - Phó Trưởng phòng Kinh doanh PG Invest - PG Invest
03:26' CH - Thứ hai, 29/05/2017

Sáng 29.5.2017 Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Công đoàn Petrolimex (PG Invest) đã họp phiên thường niên 2017 tại Nhà Khách La Thành, số 218 Đội Cấn, Ba Đình thành phố Hà Nội.

Ban biên tập website www.pginvest.petrolimex.com.vn xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc một số hình ảnh tại Đại hội:

Đoàn chủ tịch điều hành buổi họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của PG Invest

Chủ tịch HĐQT PG Invest Đinh Thái Hương trình bày Báo cáo hoạt động của HĐQT Công ty năm 2016 và định hướng phát triển năm 2017

Tổng giám đốc PG Invest Trương Đức Chính trình bày Báo cáo về kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và Kế hoạch năm 2017

Trưởng ban Kiểm soát HĐQT PG Invest Lê Đức Hiệp trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016

Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Xuân Tương đọc tờ trình xin ý kiến Cổ đông/đại diện Cổ đông

Thư ký Đoàn Thị Miền đọc biên bản Đại hội trước toàn thể Cổ đông/đại diện Cổ đông

Trước đó Đại hội đã nghe Phó Trưởng phòng Kinh doanh Trần Quang Lực giới thiệu Đoàn chủ tịch và thông báo các nội dung chương trình Đại hội. Đại hội cũng nghe Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông Trần Văn Đường - Phó Trưởng phòng Kinh doanh đọc biên bản trước khi khi Đại hội được tiến hành.

Các cổ đông/đại diện cổ đông nhất trí cao với các nội dung báo cáo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc và các tờ trình Đại hội

Cơ quan chủ quản: Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp (CMSC) Đơn vị thiết lập website: Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Nguyễn Quang Dũng - Phó Tổng Giám đốc Địa chỉ: Số 1 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội - ĐT: (024) 3851-2603 - Fax: (024) 3851-9203 – Email: banbientapweb [@] petrolimex [.] com [.] vn